Leden van de Goudse Komedie

Barbara Jongkind

Lid sinds: 2009

Bianca Hamstra

Lid sinds: 2016

Bieneke van Wely

Lid sinds: 2009

Cor Huisman

Lid sinds: 1978. Sinds jaren ook erelid van de vereniging. Helaas hebben we op 25 oktober 2020 afscheid moeten nemen van Cor, hij overleed na een kort ziekbed. We zullen hem enorm missen!!

Debbie Metaal

Lid sinds: 1999

Hans Eikenaar

Lid sinds: 1973

Jeanne van Veen

Lid sinds: 1957

Jiri Booij

Lid sinds: 2018

Lieneke Kanters

Lid sinds: 2003

René van Santen

Lid sinds: 2012

Sandra Arentz

Lid sinds: 2018

Stephan Eikenaar

Lid sinds: 2012

Thom Buijs

Lid sinds: 2013